top of page

Dijital Dönüşüm Çağında Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi- Konular

11-12 Kasım 2022, İstanbul
Haliç Üniversitesi Kampüsü

Kongre Takvimi

 

Son özet gönderim tarihi:              15 Ekim 2022

     Katılım ücreti ödeme:                    15-18 Ekim 2022

Kongre programı yayın tarihi:        22 Ekim 2022

Son tam metin gönderim tarihi:      20 Kasım 2022

Bildiri kitabı kesin yayın tarihi:        25 Aralık 2022

Kongre Konuları

 

Kongremiz Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarındaki tüm konularda yazılmış özgün bildirilere açıktır .

Disiplin esaslı oturumlar düzenlenecektir.

DİJİTAL İŞLETME

Dijital iş modeli inovasyonu
Veri odaklı iş modelleri
Hizmet bilimi
Dijital dönüşümdeki zorluklar ve fırsatlar
Kamu sektöründe dijitalleşmenin etkisi
Dijitalleşme ve kuruluşların ekosistemindeki etkisi
Dairesel iş modelleri
Sürdürülebilir iş modelleri
Dijital stratejiler, geliştirme ve uygulama
Dijital ikizler

E-SAĞLIK

Dijital Vatandaşlık ve E sağlık 
E-sağlıkta kullanılabilirlik
AI teknolojisinin sağlık hizmetlerinde uygulanması
Etik ve e-sağlık
Dijitalleşmede hizmet modelleri 
Sağlık hizmetlerinde nesnelerin interneti
Hasta kayıtlarının blok zinciri ve güvenli aktarımı
Telesağlık ve teletıp
Mobil sağlık uygulamaları
Sağlık ve e-sağlık
Hasta ve hasta verilerinin değişen rolü

DİJİTAL ÖĞRENME – EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ

Öğretme ve öğrenmenin dijital bağlamlarının pedagojik yönleri
Dijital öğrenme yetkinliği
Yenilikçi eğitim uygulamalarının örgütsel yönleri
Dijital öğrenmeyle ilgili fırsatlar ve zorluklar
Pandemi döneminde uzaktan öğretim
VR ve AR sürükleyici öğrenme deneyimleri
E-öğrenme platformları
Eğitim uygulamalarının dönüştürülmesine ilişkin pedagojik vaka örnekleri
Bilişimsel Düşünme
Veri ve öğrenme analitiği
Öğretme ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için yeni teknolojilerin geliştirilmesi
Kullanıcı merkezli tasarım
Eğitim uygulamalarının yeniliği

ANA KONULAR

- Sosyal Medya araştırmaları 
- Görsel Medya araştırmaları 
- Nefret Söylemi

- Siber Zorbalık

- Dijital Vatandaşlık

- Sosyal Medyada Kimliksizlik Sorunu

- Tiktok üzerine yapılan yapılacak olan araştırmalar

- Podcast üzerine araştırmalar 

- VR ve sanal gerçeklik üzerine yapılan çalışmalar. 

- Dijital Bölünme

-Çizgi film analizleri / Görsel analiz 

-Metaverse

- Dijital Sanat

- Dijital Hukuk

 

DİJİTAL BEŞERİ BİLİMLER

 

Görselleştirme ve veri tasarımı
Metin ve görüntü sayısallaştırma, arşivleme ve işleme
Dijital arşivler
Kod, yazılım ve platform çalışmaları
Kültürel analiz ve veri madenciliği
Dijitalleşme ve kültürel değişim
Dijital toplumlara teorik, eleştirel ve eğitici bakış açıları
İşbirliği, katılım ve demokrasi
Dijital okuryazarlıklar ve eşitsizlikler
Gözetim ve sansür
Açık veri ve açık erişim
Farklı alanlarda bilgisayar uygulamaları
Eğitimde dijital beşeri bilimler
Gelişen teknolojiler
Arttırılmış gerçeklik

DİJİTAL ÇALIŞMA HAYATI 

Dijital organizasyonel başarılar 
Dijital ortamlarda çalışan verimliliği 
Otomasyon ve otomatik karar verme
Çalışma ortamı
Pandemi döneminde çalışmak
Çalışanlar arasında dijital yeterlilik
Dijital ve Gerçek hayatta İş ve özel yaşam arasındaki denge 
Dijitalleşmede İş süreçleri ve rutinler 
Kontrol sistemleri ve gözetim

bottom of page